Skip to main content

Sea change Tai timu tai pari: Hauraki Gulf marine spatial plan


Author:  
Sea Change – Tai Timu Tai Pari Stakeholder Working Group
Source:  
Sea Change – Tai Timu Tai Pari Stakeholder Working Group | Waikato Regional Council
Publication date:  
2017
Topics:  
Environment

Executive summary

Rāpopototanga matua

The Hauraki Gulf Marine Park is in serious trouble from many often inter-related causes. This process has been happening for some time and must be addressed. It is in the hands of us all to turn things around, rebuild healthy, functioning ecosystems that support the people and the economy, while restoring the values we hold for the Hauraki Gulf Marine Park.

Ka nui te raru o te mauri o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi mai i ngā tūmomo pūtake. Kua roa kē tēnei āhua e pā ana ā, mātua me tahuri ki te rapu oranga. Kei roto i o tātou ringa katoa te tikanga hei takahuri i aua tūmomo pūtake e puta ake ano ai te oranga pūmau o ngā pūnaha hauropi hei toko ake i ngā tāngata me tō rātou ohaohanga me te hanga ngātahi anō i ngā uara o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi.

Sea Change – Tai Timu Tai Pari has produced a marine spatial plan through a collaborative, stakeholder-led, co-governance process, with the involvement of many people who live, work, and play, in and around the Hauraki Gulf Marine Park and its catchments. We have worked closely with partner agencies to identify how to turn things around, and to focus on the long-term health and wellbeing of the Hauraki Gulf Marine Park.

Kua puta he Mahere Pūwāhi Moana mai i a Tai Timu Tai Pari me ngā whiringa ngātahi o ngā hunga whai pānga me ngā tāngata maha e noho kāinga ana, mahi ana mō te oranga, whai tākaro ke ana rānei i te rohe o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi me ōna kōawaawa. Kua mahi ngātahi mātou me ngā pokapū matua ki te whai huarahi e oti ai te takahuri me te whai mārika i te oranga pūmau o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi.

The Plan has grown out of information that has been gathered over three years. The aim is to provide the future directions and actions that we all need to take in order to restore a healthy and abundant Hauraki Gulf Marine Park – Tīkapa Moana / Te Moananui-ā- Toi. It is not a prescriptive document, is non-statutory, and non-binding on agencies. It does, however, provide clear directives for all of us, agencies and communities alike, who have interests in, and responsibilities for, the Hauraki Gulf Marine Park.

Kua puta ake te mahere nei mai i ngā pārongo kua emiemihia i roto ngā tau e toru. Ko te whainga matua ko te tohu i ngā tūmomo huarahi hei hāpai i te oranga pūmau o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā- Toi kia puta ake i ōna hua. E hara te mahere nei i te kaupapa herehere erangi he mahere arataki kei waho mai i ngā kati ā-ture ā, kahore hoki e herehere ana i ngā pokapū. He tohu taki ara mō te katoa ā-tangata, ā-pokapū rānei e whai pānga atu ana ki a Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi.

When fully implemented, the Marine Spatial Plan will improve the health, mauri (life force and vitality), and abundance of the Hauraki Gulf Marine Park by:

 • Restoring depleted fish stocks and restoring benthic (sea floor) habitats that support healthy fisheries.
 • Reducing the impacts of sedimentation and other land-based activities on water quality.
 • Recognising and protecting cultural values.
 • Enhancing the mauri of the Hauraki Gulf Marine Park.
 • Protecting representative marine habitats.
 • Promoting economic development opportunities for the Hauraki Gulf Marine Park while ensuring marine environments are restored.

A te wā e oti ai te whakatinana i te Mahere Pūwāhi Moana ka piki ake te oranga pūmau, te mauri me ngā hua tini o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi mā te:

 • Haumanu i ngā tūmomo ira ika me te mātai hauropi o te papa moana e hāpai ana i te oranga ake o aua tauranga;
 • Ārai i te patere pokanoa pū oneone me ērā atu mahi ā-whenua ki te oranga pūmau o te wai;
 • Whai aronga me te haumaru i ngā uara tikanga-ā-iwi;
 • Haumaru i te mauri o Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi;
 • Tiaki i te hauropi ā-moana; me te,
 • Hāpai i ngā angitū ohaohanga mō Tīkapa Moana / Te Moananui-ā-Toi I ngā wā e hora ana kia haumanu ngā hauropi moana.

Sea Change – Tai Timu Tai Pari, April 2017

See also

Sea change Tai timu tai pari: Hauraki Gulf marine spatial plan. An introduction and overview

Revitalising the Gulf. Government action on the Sea Change Plan